چهارشنبه 1 فروردين 1397     English            
شورای عمرانی
شوراهای تخصصی استان > شورای عمرانی

اهم برنامه ها و فعالیتهای شورای عمرانی

۱- تأیید حق فنی نیروهای عمرانی در سطح اختیارات استان

۲- پیشنهاد حق فنی نیروهای عمرانی در حد اختیارات معاون عمرانی سازمان مرکزی و رئیس دانشگاه

۳- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۴- نظارت بر اجرای صحیح بخشنامه­‌ها و آیین نامه‌های عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۵- نظارت بر حسن اجرای امور عمرانی واحد‌ها و مراکز آموزشی استان

۶- اجرای سایر وظایف محوله و مرتبط با حوزه مسئولیت شورا

هیات امنای استان    |    شوراهای تخصصی استان    |    اخبار و رویدادها    |    مجمع خیرین دانشگاهی
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد.   
  انتخاب وب سایت: