چهارشنبه 1 فروردين 1397     English            
شوراهای تخصصی استان
شوراهای تخصصی استان
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 شوراهای آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 شورای پژوهش و فناوری
 شورای عمرانی
 شورای دانشجویی، فرهنگی و آموزشی
 شورای اداری و مالی
 شورای برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان
 شورای زنان فرهیخته
هیات امنای استان    |    شوراهای تخصصی استان    |    اخبار و رویدادها    |    مجمع خیرین دانشگاهی
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد.   
  انتخاب وب سایت: